CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

1. THÔNG TIN CHUNG

 

1.1 Chính Sách Bảo Mật này, cùng với Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi, điều chỉnh cách CoinExtra thu thập, xử lý và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

 

1.2 Mục đích của Chính Sách Bảo Mật này là để mô tả:

a. Các loại Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập và cách sử dụng các Thông Tin Cá Nhân này;

b. Cách chúng tôi sử dụng cookies và công nghệ tương tự;

c. Phương pháp và nguyên nhân chúng tôi có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các bên thứ ba;

d. Việc chuyển đổi Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong và ngoài Khu Vực Kinh Tế Châu Âu ("EEA");

e. Quyền truy cập, sửa chữa, cập nhật, và xóa Thông Tin Cá Nhân của Bạn;

f. Các biện pháp an ninh mà chúng tôi sử dụng để bảo vệ và ngăn ngừa những tổn thất, lạm dụng, hoặc thay đổi đối với Thông Tin Cá Nhân; và

g. Việc CoinExtra lưu giữ Thông Tin Cá Nhân của Bạn.

 

1.3 Các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng sẽ được sử dụng để giải thích và diễn giải các điều khoản và điều kiện của Chính Sách Bảo Mật này.

 

2. CHÚNG TÔI THU THẬP THÔNG TIN VỀ BẠN.

 

2.1. Chúng tôi có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của Bạn nếu Bạn sử dụng Trang Web, mở một Tài Khoản để sử dụng Nền Tảng hoặc thực hiện bất kỳ Giao Dịch nào trên Nền Tảng. Các loại Thông Tin Cá Nhân của Bạn mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm:

 

a. Tên của Bạn;

b. Ảnh nhận dạng cá nhân của Bạn;

c. Địa chỉ của Bạn;

d. Số điện thoại của Bạn;

e. Địa chỉ thư điện tử của Bạn;

f. Chi tiết về ngân hàng của Bạn bao gồm số tài khoản ngân hàng;

g. Ngày sinh của Bạn; và

h. Thông tin giao dịch của Bạn.

 

2.2. Chúng tôi sẽ xử lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn chỉ cho (các) mục đích mà nó được cung cấp cho chúng tôi.

 

3. COOKIES

 

3.1 Chúng tôi sử dụng một tính năng của trình duyệt được gọi là "cookie", chỉ định một nhận dạng duy nhất cho máy tính của Bạn. Cookie được lưu trữ trên ổ cứng máy tính của Bạn. Thông tin được thu thập từ các tập tin cookie được chúng tôi sử dụng để đánh giá hiệu quả của Trang Web, phân tích các xu hướng và quản lý Nền Tảng. Thông tin thu thập được từ các cookie cho phép chúng tôi xác định những thứ như những phần nào trong Trang Web của chúng tôi được truy cập nhiều nhất và những khó khăn mà khách truy cập có thể gặp phải khi truy cập trang web của chúng tôi. Với kiến thức này, chúng tôi có thể nâng cao chất lượng trải nghiệm của Bạn trên Nền Tảng bằng cách tìm ra và cung cấp nhiều tính năng và thông tin mong muốn cũng như giải quyết các khó khăn khi khách hàng truy cập vào Trang Web. Chúng tôi cũng sử dụng cookie và/hoặc công nghệ có tên web bugs hay clear gifs, thường được lưu trữ trong email để giúp chúng tôi xác nhận việc Bạn nhận và trả lời các email của chúng tôi và cung cấp cho Bạn trải nghiệm được cá nhân hoá hơn khi sử dụng Trang Web của chúng tôi .

 

3.2 Chúng tôi sử dụng (các) nhà cung cấp dịch vụ của bên thứ ba để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về việc sử dụng Trang Web của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ đặt các tập tin cookie trên ổ cứng máy tính của Bạn và sẽ nhận được thông tin mà chúng tôi lựa chọn để cho chúng tôi biết về những thứ như cách mà khách điều hướng quanh trang web của chúng tôi, những sản phẩm được duyệt và thông tin Giao Dịch chung. (Các) Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi phân tích thông tin này và cung cấp cho chúng tôi các báo cáo tổng hợp. Những thông tin và phân tích được cung cấp bởi (các) nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi sẽ được sử dụng để giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những mối quan tâm của khách truy cập trang Web của chúng tôi và làm thế nào để phục vụ tốt hơn những mối quan tâm đó. Thông tin do (các) nhà cung cấp dịch vụ thu thập có thể liên quan đến và kết hợp với thông tin mà chúng tôi thu thập về Bạn trong khi Bạn đang sử dụng Nền Tảng. (Các) Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bị nghiệm cấm về mặt hợp đồng khi sử dụng thông tin mà họ nhận được từ Trang Web của chúng tôi mà không hỗ trợ chúng tôi.

 

3.3 Bằng cách sử dụng Trang Web của chúng tôi Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng cookie cho các mục đích nêu trên.

 

4. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

4.1. Mục đích chính của chúng tôi trong việc thu thập Thông Tin Cá Nhân là cung cấp cho Bạn trải nghiệm an toàn, mượt mà, hiệu quả, và tùy biến. Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn để:

 

a. Cho phép Bạn mở và hoạt động một Tài Khoản trên Nền Tảng;

b. Cung cấp các Dịch Vụ của CoinExtra và sự hỗ trợ khách hàng mà Bạn yêu cầu;

c. Tiến hành các giao dịch và gửi thông báo về giao dịch của Bạn;

d. Giải quyết các tranh chấp, thu phí và những vấn đề rắc rối khác.

e. Tích cực ngăn chặn và điều tra những hành vi bị cấm hoặc bất hợp pháp, và/hoặc vi phạm các Điều Khoản Sử Dụng của chúng tôi;

f. Cung cấp thị trường mục tiêu, thông báo hoặc vi phạm vào các điêu khoản sử dụng mà chúng tôi đã đăng;

g. Tùy chỉnh, đo lường và cải tiến các Dịch Vụ của CoinExtra và nội dung và thiết kế Trang Web và các ứng dụng

h. cập nhật dịch vụ và các đề xuất khuyến mại dựa trên sở thích truyền thông của Bạn; và

i. Xác minh danh tính của Bạn bằng cách so sánh Thông Tin Cá Nhân của Bạn với cơ sở dữ liệu bên thứ ba;

j. Phân tích việc sử dụng trang Web của chúng tôi;

k. Theo yêu cầu cho các mục đích quản lý của nhà chức trách;

l. Cung cấp cho Bạn thông tin về các sản phẩm và các khuyến mại mà Bạn có thể quan tâm, từ chính chúng tôi và các bên thứ ba, chỉ khi có sự đồng ý của Bạn về việc nhận các thông tin đó;

m. Để nghiên cứu thị trường ví dụ: khảo sát nhu cầu và ý kiến của Thành Viên về các vấn đề, chẳng hạn như hoạt động của chúng tôi vv.

 

4.2. CoinExtra có thể kết hợp Thông Tin Cá Nhân mà Bạn cung cấp với các thông tin công khai khác nhằm mục đích xác thực. Bạn luôn luôn có thể lựa chọn không cung cấp Thông Tin này, nhưng nếu đưa ra lựa chọn này, Bạn có thể không sử dụng được một số mô đun và Dịch Vụ. Thông Tin Cá Nhân (tên đầy đủ, địa chỉ thư điện tử, mật khẩu, số điện thoại, ngày sinh, địa chỉ thư tín của Bạn) sẽ được thu thập khi Bạn đăng ký. Các Thông Tin Cá Nhân khác (số chứng minh nhân dân và/hoặc số hộ chiếu, bao gồm cả gương mặt của Bạn trên thẻ hoặc hộ chiếu) có thể được yêu cầu khi tiến hành các Giao Dịch khác hoặc nhằm phục vụ Bạn các sản phẩm và Dịch Vụ tối ưu hơn.

 

4.3. CoinExtra sẽ không sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các mục đích khác với những mục đích mà chúng tôi đã được tiết lộ từ Bạn mà không có sự cho phép của Bạn. Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể yêu cầu sự cho phép của Bạn để chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn với các bên thứ ba. Bạn có thể chọn không cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho bên thứ ba hoặc cho phép chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào không tương thích với mục đích mà chúng tôi đã thu thập ban đầu hoặc sau đó với sự ủy quyền của Bạn. Nếu Bạn chọn giới hạn việc sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn, một số tính năng nhất định hoặc Dịch Vụ của CoinExtra có thể không sẵn sàng cho Bạn sử dụng.

 

5. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

5.1. Chúng tôi sử dụng Thông Tin Cá Nhân cho những mục đích được nêu rõ vào thời điểm Bạn cung cấp những Thông Tin này cho chúng tôi, và/hoặc cho những mục đích được quy định tại Chính Sách Bảo Mật này và/hoặc những mục đích được pháp luật cho phép.

 

5.2. Trong nội bộ CoinExtra

CoinExtra có thể tiết lộ Thông Tin Cá Nhân mà Bạn cung cấp cho chúng tôi cho các chi nhánh, nhân viên, người đại diện, người lao động, quản lý, thành viên, cổ đông, tất cả những người có thể sử dụng Thông Tin của Bạn phục vụ cho những mục đích được tiết lộ ở đây. Vào thời điểm gia nhập CoinExtra, những người này sẽ được yêu cầu ký kết một cam kết bảo mật thông tin với CoinExtra nhằm đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào mà họ thu nhận được trong quá trình và thậm chí, nhiều năm sau khi làm việc tại CoinExtra.

 

5.3. Với các đối tác

 

a. CoinExtra có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ tin cậy của chúng tôi, những người thay mặt chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ. Những công ty này sẽ chỉ được phép tiếp nhận số lượng hạn chế Thông Tin Cá Nhân mà họ cần để cung cấp các Dịch Vụ. Họ phải duy trì tính bảo mật của Thông Tin và bị cấm sử dụng Thông Tin cho bất kỳ mục đích nào khác.

b. CoinExtra đồng thời có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn với các tổ chức tài chính, công ty bảo hiểm hoặc các công ty khác là đối tác của chúng tôi hoặc trong trường hợp sáp nhập, chia tách hoặc các hình thức tái tổ chức doanh nghiệp khác.

c. Các nhà cung cấp dịch vụ theo hợp đồng, những người hỗ trợ các phần điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Các hợp đồng của chúng tôi sẽ yêu cầu những nhà cung cấp dịch vụ này chỉ được sử dụng Thông Tin Cá Nhân của Bạn liên quan đến các dịch vụ mà họ thực hiện cho chúng tôi, cũng như ngăn cấm họ bán Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho bất kỳ người nào khác.

 

5.4. Đối với những Thành Viên khác

 

a. Bạn và các Thành Viên khác có thể lựa chọn Thông Tin nào có thể chia sẻ đám đông hay công chúng đã được định hướng.

b. Mỗi Thành Viên của CoinExtra luôn luôn phải:

(i) không được truy cập trái phép, vào bất kỳ thời điểm nào và theo bất ký cách thức nào, vào các Tài Khoản và Thông Tin của các Thành Viên khác;

(ii) not to disclose to any individual or entity; and strive his/her best to keep any Information received by them confidential at any time and in any manner.

 

c. Tại một số trang, CoinExtra cho phép Bạn chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên thứ ba, ví dụ các mạng xã hội như Facebook. Trong những trường hợp này, Bạn đồng ý với việc chia sẻ những dữ liệu và các dữ liệu được chia sẻ sẽ tuân theo Chính Sách Bảo Mật của các bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm đối với việc bên thứ ba này sử dụng Thông Tin Cá Nhân. Để có thêm thông tin về mục đích và phạm vi sử dụng Thông Tin Cá Nhân của các bên thứ ba này, vui lòng truy cập Chính Sách Bảo Mật của các bên thứ ba nêu trên.

 

5.5. Các Bên thứ ba đáng tin cậy:

 

a. Các dịch vụ xác thực danh tính của bên thứ ba hướng tới ngăn chặn hành vi lừa đảo. Điều này cho phép CoinExtra xác thực danh tính của Bạn bằng cách so sánh Thông Tin mà Bạn cung cấp cho chúng tôi với các tài liệu lưu trữ công cộng và cơ sở dữ liệu của các bên thứ khác. Những nhà cung cấp dịch vụ này có thể tạo ra các dữ liệu phải sinh từ Thông Tin Cá Nhân của Bạn vốn chỉ có thể sử dụng cho các dịch vụ xác thực danh tính và ngăn chặn lừa đảo.

b. Trước khi chia sẻ Thông Tin của Bạn với bất kỳ bên thứ ba nào không thực hiện các nhiệm vụ thay mặt và theo chỉ dẫn của CoinExtra, CoinExtra sẽ giao kết hợp đồng bằng văn bản theo đó yêu cầu bên thứ ba này cung cấp mức độ bảo mật ít nhất là tương đương với mức độ được yêu cầu tại đây.

c. Khi Bạn thiết lập một Tài Khoản gián tiếp thông qua một trang web hay ứng dụng của một bên thứ ba, bất kỳ Thông Tin nào Bạn đã nhập liệu trên trang web hay ứng dụng đó (và không phải trực tiếp trên Trang Web) sẽ được chia sẻ với chủ sở hữu của trang web hay ứng dụng bên thứ ba đó và Thông Tin của Bạn có thể phải tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của họ.

e. CoinExtra sẽ yêu cầu bất kỳ bên thứ ba nào tiếp nhận hay truy cập được vào Thông Tin Cá Nhân bảo vệ Thông Tin Cá Nhân đó và chỉ sử dụng Thông Tin này nhằm thực hiện các dịch vụ mà họ đang cung cấp cho Bạn hoặc CoinExtra, trừ trường hợp pháp luật có yêu cầu hay chấp thuận khác.

f. CoinExtra sẽ đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào đều hiểu rõ các nghĩa vụ của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật này và chúng tôi sẽ giao kết hợp đồng với các bên thứ ba này mà theo đó họ sẽ bị ràng buộc bởi các điều khoản không thiếu tính bảo vệ đối với Thông Tin Cá Nhân được tiết lộ cho họ so với những nghĩa vụ mà chúng tôi cam kết với Bạn theo Chính Sách Bảo Mật này hoặc những nghĩa vụ mà pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu áp đặt đối với chúng tôi.

 

5.6. Bitcoin, Ethereum và các blockchain khác

Một khối lượng hạn chế Thông Tin có thể bị rò rỉ thông qua các blockchain. Vui lòng làm theo các hướng dẫn do các trang web liên quan cung cấp để biết thêm thông tin. Nhằm mục đích bảo mật, các thành viên tiếp tục ẩn danh trên các trang web này và được nhận diện chỉ thông qua tên trên màn hình mà họ lựa chọn.

 

5.7. Xử lý Thông Tin Cá Nhân

CoinExtra sẽ không chuyển nhượng, phân phối hay cho thuê Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp có sự đồng ý rõ ràng của Bạn hoặc pháp luật có yêu cầu phải thực hiện như vậy khi tiến hành một cuộc điều tra pháp lý.

 

5.8. Quảng cáo của bên thứ ba và Phân tích lưu lượng

CoinExtra cũng sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thay mặt chúng tôi tối ưu hóa các quảng cáo (biển hiệu hay đường dẫn) và lưu lượng xuyên suốt mạng internet. Những nhà cung cấp dịch vụ này, ví dụ Google Analytics and Alexa Traffic Analyser, có thể thu thập thông tin về các lượt truy cập của Bạn vào Trang Web và các tương tác của Bạn với các sản phẩm và Dịch Vụ của chúng tôi, cũng như các lượt truy cập của Bạn vào các trang web khác. Trong nhiều trường hợp, thông tin này có thể hữu dụng và được các đối tác tin cậy của chúng tôi sử dụng phục vụ cho lợi ích của Bạn.

 

5.9. Mua bán và sáp nhập

Các công ty hoặc tổ chức khác mà chúng tôi lên kế hoạch mua lại hoặc bị mua lại, nếu sự kết hợp đó có xảy ra, chúng tôi sẽ yêu cầu thực thể sau khi kết hợp tuân thủ Chính Sách Bảo Mật liên quan đến Thông Tin Cá Nhân. Bạn sẽ nhận được thông báo trước bằng văn bản về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách hiện hành.

 

5.10. Chúng tôi có thể chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của Bạn với cơ quan thực thi pháp luật, bảo vệ dữ liệu, các viên chức chính phủ, và những người có thẩm quyền khác khi:

 

a. Bị bắt buộc bởi trát hầu tòa, lệnh của tòa án, hoặc thủ tục pháp lý khác.

b. Chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn ngừa tổn hại về thể chất hoặc mất mát tài chính.

c. Tiết lộ thông tin là cần thiết để báo cáo hoạt động nghi ngờ bất hợp pháp.

d. Việc tiết lộ là cần thiết để điều tra các vi phạm Chính Sách Bảo Mật hoặc Điều khoản sử dụng của chúng tôi.

 

CHUYỂN NHƯỢNG QUỐC TẾ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Chúng tôi lưu trữ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của Bạn trong các trung tâm dữ liệu trên khắp thế giới, bất kể nơi nào đặt các cơ sở cung cấp dịch vụ của Coinextra hoặc các nhà cung cấp dịch vụ. Do đó, chúng tôi có thể chuyển Thông Tin Cá Nhân của Bạn bên ngoài EEA. Việc chuyển nhượng này được thực hiện theo theo các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi.

 

7. CÁC TRANG WEB BÊN NGOÀI

 

Đôi khi, trang web Coinextra có thể đưa ra giới thiệu hoặc đường dẫn đến các trang web khác ("Trang Web Bên Ngoài"). Chúng tôi không kiểm soát Trang Web Bên Ngoài, trang web của bên thứ ba này hoặc bất kỳ nội dung nào trong đó. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về mặt Trang Web Bên Ngoài được tham chiếu hoặc liên kết từ Trang Web, bao gồm, nhưng không giới hạn, nội dung trang web, chính sách, thất bại, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc hành động và/hoặc thiệt hại, tổn thất , thất bại hoặc các vấn đề gây ra , liên quan đến hoặc phát sinh từ các trang web đó. Trang Web Bên Ngoài có các chính sách riêng biệt và độc lập. Chúng tôi khuyến khích Bạn xem lại chính sách, quy tắc, điều khoản và quy định của mỗi trang web mà Bạn truy cập. Chúng tôi tìm cách bảo vệ sự toàn vẹn Trang Web và hoan nghênh bất kỳ phản hồi nào về thông tin Trang Web Bên Ngoài được cung cấp trên Trang Web.

 

8. TRUY CẬP HOẶC THAY ĐỔI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

 

Bạn có quyền xem xét, sửa chữa hoặc thay đổi Thông Tin Cá Nhân của Bạn, hoặc xóa các Thông Tin đó nếu không chính xác, và Bạn có thể thực hiện điều này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách đăng nhập vào Tài Khoản của Bạn và nhấn vào thẻ Hồ sơ hoặc Tài Khoản của Tôi. Quyền này chỉ bị giới hạn trong trường hợp gánh nặng hoặc chi phí cung cấp khả năng truy cập không tương xứng với những rủi ro đối với tính bảo mật của Bạn đang đề cập trong trường hợp này, hoặc khi các quyền của những người không phải là Bạn có thể bị vi phạm. Nếu Bạn đóng Tài Khoản của mình tại CoinExtra, chúng tôi sẽ đánh dấu Tài Khoản của Bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi là "Đã Đóng ", nhưng sẽ lưu trữ thông tin về Tài Khoản của Bạn trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi trong một khoảng thời gian được mô tả dưới đây. Điều này là cần thiết để ngăn chặn hành vi lừa đảo, bằng cách đảm bảo rằng những người cố gắng lừa đảo sẽ không thể tránh được việc bị phát hiện bằng cách đóng tài khoản của họ và mở một tài khoản mới. Tuy nhiên, nếu Bạn đóng tài khoản của mình, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin danh tính cá nhân của Bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, cũng không bán hay chia sẻ với các bên thứ ba, trừ trường hợp cần thiết để ngăn chặn hành vi lừa đảo và hỗ trợ thực thi pháp luật, theo yêu cầu của pháp luật hoặc theo với Chính Sách Bảo Mật này.

 

9. BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

9.1. Chúng tôi sử dụng một loạt các biện pháp bảo vệ để đảm bảo tính bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của Bạn và để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của Bạn khỏi bị tổn thất, trộm cắp, truy cập trái phép, lạm dụng, thay đổi hoặc hủy hoại. Những biện pháp bảo vệ này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

 

a. Các thư mục và cơ sở dữ liệu được bảo vệ bằng mật khẩu;

b. Công nghệ Secure Sockets Layered ( Tiêu chuẩn an ninh công nghệ toàn cầu - viết tắt là SSL) để đảm bảo rằng thông tin của Bạn được mã hóa đầy đủ và gửi qua mạng Internet một cách an toàn.

g. Quyét PCI để chủ động bảo vệ các máy chủ của chúng tôi khỏi hacker và các lỗ hổng khác.

 

9.2. Tất cả các thông tin tín dụng nhạy cảm và/hoặc tín dụng sẽ được truyền tải qua công nghệ SSL và được mã hóa trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Chỉ những nhân viên của Coinextra được ủy quyền mới được phép truy cập vào Thông Tin Cá Nhân của Bạn, và những nhân viên này được yêu cầu phải xử lý Thông Tin này với tính bảo mật cao. Các biện pháp an ninh sẽ được soát xét lại thường xuyên khi có những tiến bộ mới liên quan về pháp lý và kỹ thuật.

 

10. LƯU GIỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

Chúng tôi giữ lại Thông Tin Cá Nhân cho đến khi cần thiết để đạt được các mục tiêu được mô tả trong Chính Sách Bảo Mật này, tùy thuộc vào các nghĩa vụ pháp lý và luật định của chúng tôi. Theo nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ của mình, chúng tôi sẽ lưu giữ Tài Khoản và các Thông Tin Cá Nhân khác trong ít nhất 5 năm sau khi Tài Khoản bị đóng.

 

11. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

 

Chính Sách Bảo Mật này có thể được xem xét, sửa đổi, cập nhật và/hoặc bổ sung vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước theo quyết định của Coinextra. Nhìn chung, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về các thay đổi lớn đối với Chính Sách bằng cách cập nhật ngày cập nhật cuối cùng ở phần trên cùng của Trang Web, và chúng tôi sẽ gửi cho Bạn thông báo cụ thể về các thay đổi lớn theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên truy cập Trang Web để kiểm tra những thay đổi.

 

12. NHỮNG THAY ĐỔI

 

Các chính sách, nội dung, thông tin, khuyến mãi, tiết lộ, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và tính năng của Trang Web của chúng tôi có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật và/hoặc bổ sung vào bất kỳ lúc nào và không có sự thông báo trước theo quyết định duy nhất và tuyệt đối của CoinExtra. Nhìn chung, chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về các thay đổi lớn đối với Chính Sách bằng cách cập nhật ngày cập nhật cuối cùng ở phần trên cùng của Trang Web, và chúng tôi sẽ gửi cho Bạn thông báo cụ thể về các thay đổi lớn theo quy định của pháp luật. Chúng tôi khuyến nghị Bạn thường xuyên truy cập Trang Web để kiểm tra những thay đổi.

 

13. LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI

 

Nếu Bạn có bất cứ câu hỏi, ý kiến hoặc quan tâm nào liên quan đến Chính sách Riêng tư và/hoặc các thông lệ của chúng tôi liên quan đến Nền tảng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại sau đây:

 

COINEXTRA