COINEXTRA REFERRAL PROGRAM

SHARING IS WINNING
Chương trình bắt đầu từ: 26.02.2018 06:00 AM
Maithanhdong
Commission 6,247 CEC Bonus
Maiduc
Commission 4,438 CEC Bonus
Thienthanh
Commission 3,327 CEC Bonus

1. Nhận link

Đăng ký và tạo link giới thiệu

2. Mời bạn bè

Mời bạn bè của bạn đăng ký qua link giới thiệu và nhận thưởng khi hoàn thành giao dịch

3. Nhận tiền hoa hồng

Nhận ngay tiền hoa hồng từ đường link giới thiệu


Làm thế nào để trở thành một nhà lãnh đạo?

Mỗi người dùng đã đăng ký và đạt được hạng Assistant đều có thể trở thành nhà lãnh đạo CoinExtra.
Trong CoinExtra có 4 hạng.

Thành viên Active
1
Tổng số thưởng CEC nhận được từ đội mình
0
Thưởng 1 lần, khi nâng hạng
10 CEC Bonus
50%
Thành viên Active
10
Tổng số thưởng CEC nhận được từ đội mình
600 CEC Bonus
Thưởng 1 lần, khi nâng hạng
200 CEC Bonus
50%
Thành viên Active
10
Tổng số thưởng CEC nhận được từ đội mình
1,500 CEC Bonus
Thưởng 1 lần, khi nâng hạng
500 CEC Bonus
50%
Thành viên Active
100
Tổng số thưởng CEC nhận được từ đội mình
6,000 CEC Bonus
Thưởng 1 lần, khi nâng hạng
2,000 CEC Bonus
50%
Coming Soon
Coming Soon
Coming Soon

DỰNG ĐỘI

Mỗi người dùng đã đăng ký và đạt được hạng Assistant đều có thể trở thành nhà lãnh đạo CoinExtra.

TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO